Category:Functions (Slovenský)

Automaticky generovaný zoznam stránok funkcií, ktoré sú v slovenčine (t.j. tie, ktoré majú značku "Category: Functions_(Slovenský)"). Vlastnosť LOVE_Version je úžasná vec, ak chceme sledovať, pre akú verziu bol článok preložený, aby sa udržiavala najnovšia verzia.

Názov funkciePopisVerzia LÖVEDostupné odZastarané odOdstránené od
Object:release (Slovenský)Okamžite zničí referenciu Lua objektu.11.211.0
Object:type (Slovenský)Vráti typ objektu ako reťazec.11.2
Object:typeOf (Slovenský)Skontroluje, či je objekt určitého typu.11.2
love.event.clear (Slovenský)Vymaže frontu udalostí.11.20.7.2
love.event.poll (Slovenský)Vráti iterátor pre správy vo fronte udalostí.11.20.6.0
love.event.pump (Slovenský)Pumpuje udalosti do frontu udalostí.11.20.6.0
love.event.push (Slovenský)Pridá udalosť do frontu udalostí.11.20.6.0
love.event.quit (Slovenský)Ukončí alebo reštartuje program LÖVE.11.20.8.0
love.event.wait (Slovenský)Rovnaká ako love.event.poll, ale čaká, kým vo fronte bude nejaká udalosť.11.20.6.0
love.getVersion (Slovenský)Vráti aktuálnu verziu LÖVE.11.20.9.1
love.hasDeprecationOutput (Slovenský)Vráti či LÖVE zobrazí varovania o používaní zastaraných funkcií.11.211.0
love.isVersionCompatible (Slovenský)Zistí, či je verzia kompatibilná s aktuálnou verziou LÖVE.11.20.10.0
love.setDeprecationOutput (Slovenský)Nastaví či má LÖVE zobrazovať varovania o používaní zastaraných funkcií.11.211.0
love.system.getClipboardText (Slovenský)Vráti text zo schránky.11.20.9.0
love.system.getOS (Slovenský)Vráti aktuálny operačný systém.11.20.9.0
love.system.getPowerInfo (Slovenský)Vráti informácie o napájaní systému.11.20.9.0
love.system.getProcessorCount (Slovenský)Vráti počet logických procesorov systému.11.20.9.0
love.system.hasBackgroundMusic (Slovenský)Vráti, či iná aplikácia systému prehráva hudbu na pozadí.11.211.0
love.system.openURL (Slovenský)Otvorí URL s pomocou webového prehliadača alebo prieskumníka.11.20.9.1
love.system.setClipboardText (Slovenský)Nastaví text v schránke.11.20.9.0
love.system.vibrate (Slovenský)Spôsobí vibrovanie zariadenia, ak je to možné.11.20.10.0
love.timer.getAverageDelta (Slovenský)Returns the average delta time over the last second.11.20.9.0
love.timer.getDelta (Slovenský)Vráti čas medzi poslednými dvoma snímkami.11.2
love.timer.getFPS (Slovenský)Vráti aktuálnu hodnotu FPS (frames per second - snímky za sekundu).11.2
love.timer.getMicroTime (Slovenský)Vráti hodnotu časovača s presnosťou na mikrosekundy.11.20.9.0
love.timer.getTime (Slovenský)Vráti čas od určitého času v minulosti.11.20.3.2
love.timer.sleep (Slovenský)Zastaví aktuálne vlákno na určitý čas.11.20.2.1
love.timer.step (Slovenský)Meria čas medzi dvoma snímkami.11.2