love.system.getPowerInfo (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.9.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vráti informácie o napájaní systému.

Funkcia

Prehľad

state, percent, seconds = love.system.getPowerInfo( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

Stav nabíjania state
Základný stav napájania.
číslo percent (nil)
Percento zostávajúcej výdrže batérie, medzi 0 a 100. Nil, ak nie je možné určiť hodnotu, alebo ak nie je zapojená batéria.
číslo seconds (nil)
Sekundy zostávajúcej výdrže batérie. Nil, ak nie je možné určiť hodnotu, alebo ak nie je zapojená batéria.

Príklady

Napíše stav batérie, percento zostávajúcej výdrže batérie a čas zvyšnej výdrže batérie do konzoly. Zostávajúce percentá a sekundy budú mať hodnotu nil, ak nie je prítomná žiadna batéria.

function love.load()
    print(love.system.getPowerInfo())
end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky