love.timer.getTime (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.3.2
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vráti hodnotu časovača s nešpecifikovaným časom spustenia. Táto funkcia by sa mala používať iba na výpočet rozdielov medzi bodmi v čase, pretože čas spustenia časovača nie je známy.

Funkcia

Prehľad

time = love.timer.getTime( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

číslo time
Čas v sekundách. Dané ako desatinné číslo, s presnosťou na mikrosekundy.

Príklady

Kontrola, ako dlho niečo trvá

local start = love.timer.getTime()
 
-- Spojiť slovo "bar" 1000 krát.
local foo = ""
for _ = 1, 1000 do
	foo = foo .. "bar"
end
 
-- Výsledný čas je v sekundách. Vynásobením 1000, však dostaneme číslo v milisekundách.
local result = love.timer.getTime() - start
print( string.format( "Spojiť slovo 'bar' 1000 krát trvalo %.3f milisekúnd!", result * 1000 ))

Pozri tiež

Ďalšie jazyky