love.system.getClipboardText (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.9.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vráti text zo schránky.

Funkcia

Prehľad

text = love.system.getClipboardText( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

reťazec text
Text, ktorý je aktuálne uložený v schránke systému.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky