love.timer.getFPS (Slovenský)

Vráti aktuálnu hodnotu FPS (frames per second - snímky za sekundu).

Funkcia

Prehľad

fps = love.timer.getFPS( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

číslo fps
Aktuálna hodnota FPS.

Príklady

Zobrazí text v ľavom hornom rohu obrazovky, ktorý zobrazuje aktuálnu hodnotu FPS.

function love.draw()
   love.graphics.print("Aktuálna hodnota FPS: "..tostring(love.timer.getFPS( )), 10, 10)
end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky