love.system.setClipboardText (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.9.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Nastaví text v schránke.

Funkcia

Prehľad

love.system.setClipboardText( text )

Argumenty

reťazec text
Nový text na nastavenie do systémove schránky.

Vráti

Nič.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky