love.getVersion (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.9.1
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vráti aktuálnu verziu LÖVE.

Funkcia

Prehľad

major, minor, revision, codename = love.getVersion( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

číslo major
Hlavná verzia LÖVE, t.j. 0 pre verziu 0.9.1.
číslo minor
Podverzia LÖVE, t.j. 9 pre verziu 0.9.1.
číslo revision
Revízia LÖVE, t.j. 1 pre verziu 0.9.1.
reťazec codename
Kódové označenie pre aktuálnu verziu, t.j. "Baby Inspector" pre verziu 0.9.1.

Poznámky

Pre verziu LÖVE 0.9.1 a nižšiu, na nahradenie tejto funkcie môžu byť použité nasledujúce premenné (a stále fungujú vo verzií 0.9.2 and novšej):

love._version_major
love._version_minor
love._version_revision

Príklady

Zobrazenie aktuálnej verzie LÖVE

function love.draw()
    local major, minor, revision, codename = love.getVersion()
    local str = string.format("Version %d.%d.%d - %s", major, minor, revision, codename)
    love.graphics.print(str, 20, 20)
end

Pozri tiež


Ďalšie jazyky