love.system.getOS (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.9.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vráti aktuálny operačný systém. Vo všeobecnosti k používanie LÖVE nepotrebuje poznať aktuálny operačný systém, ale existuje niekoľko prípadov, kde to môže byť užitočné (najmä v kombinácii s funkciou os.execute.)

Funkcia

Prehľad

osString = love.system.getOS( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

reťazec osString
Aktuálny operačný systém. "OS X", "Windows", "Linux", "Android" alebo "iOS".

Poznámky

Vo verzií LÖVE 0.8.0, môžete použiť premennú love._os, ktorá obsahuje aktuálny operačný systém, namiesto tejto funkcie.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky