Object:typeOf (Slovenský)

Skontroluje, či je objekt určitého typu. Ak má objekt typ so zadaným názvom vo svojej hierarchii, táto funkcia vráti hodnotu true.

Funkcia

Prehľad

b = Object:typeOf( name )

Argumenty

reťazec name
Názov typu na skontrolovanie.

Vráti

boolean b
Vráti hodnotu true, ak je objekt zadaného typu, inak vráti hodnotu false.

Príklady

Kontrola typu objektu

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:typeOf("Object")) -- napíše: true
print(image:typeOf("Drawable")) -- napíše: true
print(image:typeOf("Image")) -- napíše: true
print(image:typeOf("MouseJoint")) -- napíše: false

Pozri tiež

Ďalšie jazyky