love.event.wait (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.6.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Rovnaká ako love.event.poll(), ale čaká, kým vo fronte bude nejaká udalosť.

Funkcia

Prahľad

n, a, b, c, d, e, f, ... = love.event.wait( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

udalosť n
Názov udalosti.
varianta a (nil)
Prvý argument udalosti.
varianta b (nil)
Druhý argument udalosti.
varianta c (nil)
Tretí argument udalosti.
Dostupné od LÖVE 0.8.0
varianta d (nil)
Štvrtý argument udalosti.


Dostupné od LÖVE 0.10.0
varianta e (nil)
Piaty argument udalosti.
varianta f (nil)
Šiesty argument udalosti.
varianta ... (nil)
Ďalšie argumenty udalosti môžu pokračovať.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky