Getting Started (Slovenský)

Získajte LÖVE

Stiahni si najnovšiu verziu LÖVE zo stránky a nainštaluj ju. Ak si na systéme Windows a nechceš nainštalovať LÖVE, môžeš si jednoducho prevziať skomprimované spustiteľné súbory a extrahovať ich kdekoľvek.

Ak chceš zistiť, ktorá verzia programu LÖVE je nainštalovaná, spustite nasledujúci príkaz:

love --version

Vytvorenie hry

Ak chceš vytvoriť minimálnu hru, vytvor si hocikde priečinok a otvor svoj obľúbený textový editor. Sublime Text je celkom dobrý pre všetky operačné systémy a má vstavanú podporu jazyku Lua. Vytvor nový súbor v priečinku, ktorý si práve vytvoril, a pomenuj ho main.lua. Do súboru vlož nasledujúci kód a ulož ho.

function love.draw ()
  love.graphics.print ("Hello World", 400, 300)
end

Spustenie hier

LÖVE môže spustiť hru dvoma spôsobmi:

 • Z priečinka, ktorý obsahuje súbor main.lua
 • Zo súboru .love, ktorý má súbor main.lua na najvyššej úrovni priečinka

Pre vytváranie súborov .love pozri Distribúcia hier.


Windows

ZeroBrane Studio, Sublime Text 2, Notepad++ a SciTE ti umožňujú spustiť hru zo svojich textových editorov.

V opačnom prípade najjednoduchší spôsob spustenia hry je potiahnuť priečinok nad aplikáciu love.exe, alebo nad odkaz love.exe. Nezabudni potiahnuť priečinok obsahujúci main.lua a nie samotný súbor main.lua.

Môžeš tiež spustiť hru z príkazového riadku:

"C:\Program Files\LOVE\love.exe" "C:\games\mygame"
"C:\Program Files\LOVE\love.exe" "C:\games\packagedgame.love"

Môžeš aj na to vytvoriť skratku: jednoducho vytvor odkaz na súbor love.exe, klikni naň pravým tlačidlom myši a zvoľ "Vlastnosti" a potom zadaj požadovaný príkazový riadok do poľa "Cieľ".

V systéme Windows je k dispozícii špeciálna voľba príkazového riadka, ktorá pripojí konzolu k oknu a umožní vám vidieť výsledok volaní príkazu print (čo zodpovedá nastaveniu t.console = true v conf.lua):

"C:\Program Files\LOVE\love.exe" --console

Linux

V systéme Linux môžeš použiť jeden z týchto príkazových riadkov:

love /home/path/to/gamedir/
love /home/path/to/packagedgame.love

Ak si nainštaloval LÖVE do celého systému, môžete to urobiť tiež dvojitým kliknutím na súbory .love v prieskumníkovi.


Mac OS X

V systéme Mac OS X môžeš priečinok alebo súbor .love potiahnuť nad balík aplikácií. Na termináli Mac (príkazový riadok) môžeš použiť love takto (za predpokladu, že je nainštalované v adresári aplikácií):

open -n -a love "~/path/to/mygame"

Vyššie uvedená metóda však nebude zobrazovať výstupný text do okna terminálu. Aby si to urobil, budeš musieť spustiť aplikáciu love priamo v balíku aplikácií:

/Applications/love.app/Contents/MacOS/love ~/path/to/mygame

Môžeš si nastaviť alias pre love v okne Terminálu tak, že pridáš alias do tvojho ~/.bash_profile.

Otvor súbor pomocou

open -a TextEdit ~/.bash_profile

Možno budeš musieť spustiť najskôr:

touch ~/.bash_profile

,

ak súbor ešte neexistuje.

Potom napíš nasledujúci kód do súboru a ulož ho:

# alias to love
alias love="/Applications/love.app/Contents/MacOS/love"

Teraz môžeš spustiť love z príkazového riadku ako na systéme Linux a Windows:


love ~/path/to/mygame

Android

Pokiaľ máš nainštalovanú aplikáciu love z playstore alebo z iného zdroja, nasledovné metódy budú fungovať:

 • Metóda 1 Prenes svoj priečinok s hrou do priečinka /sdcard/lovegame, kde sa nachádza main.lua v /sdcard/lovegame/main.lua. Potom spusti aplikáciu.
 • Metóda 2 Prenes hru .love do tvojho zariadenia a kliknite na ňu. Väčšina prieskumníkov súborov spustí .love pomocou aplikácie love. Ak nie, môžeš si nainštalovať ES File Explorer, ktorý to vie. Ak používaš Dropbox, môžete ho použiť na otvorenie súborov .love.iOS

Ak chceš spustiť program LÖVE na systéme iOS, musíš ho najskôr skompilovať a nainštalovať. K tomu budeš potrebovať Mac OS X, Xcode 7 alebo novší a zdrojový kód LÖVE pre iOS stiahnuteľný z stránky.

 • Ak priečinky include a libraries nie sú v priečinku love/platform/xcode/ios, stiahnite ich a umiestnite ich tam. Obsahujú knižnice tretej strany, ktoré používa aplikácia LÖVE.
 • Otvor projekt Xcode v love/platform/xcode/love.xcodeproj a v rozbaľovacej ponuke v hornej časti okna vyber cieľ love-ios.
 • Možno budeš chcieť zmeniť Konfiguráciu zostavenia z Debug na Release pre lepší výkon, otvorením ponuky "Upraviť schému ..." v rovnakej rozbaľovacej sekcií.
 • V rozbaľovacej ponuke napravo od predchádzajúcej vyber buď simulátor iOS alebo pripojené zariadenie iOS a klikni na tlačidlo Spustiť ▶ vľavo, ktoré nainštaluje LÖVE na cieľové zariadenie po kompilácií.

LÖVE v systéme iOS obsahuje jednoduché zoznamové rozhranie hier, ktoré sú nainštalované (pokiaľ zlúčiš .love pre distribúciu).

 • Ak chceš nainštalovať súbor .love v systéme iOS Simulator po inštalácii LÖVE, pretiahnite súbor do okna Simulátora iOS, kým je otvorený. LÖVE sa spustí, ak už nie je spustený. Ak je už spustená iná hra, možno budeš musieť ukončiť hru LÖVE, aby sa nová hra zobrazila (dvakrát stlač Shift-Command-H a otvor ponuku Spínač aplikácií v simulátore iOS.)
 • Ak chceš skopírovať súbor .love alebo priečinok s hrou po nainštalovaní LÖVE v tvojom zariadení so systémom iOS, môžeš ho buď premiestniť pomocou programu Safari, alebo ho premiestniť z počítača prostredníctvom iTunes, keď je zariadenie pripojené: otvor iTunes, prejdi na zariadenie so systémom iOS, kde je nainštalované LÖVE, prejdi do sekcie Aplikácie a roluj dole pokiaľ nenájdeš LÖVE, pridaj súbor .love alebo priečinok s hrou do sekcie Dokumenty LÖVE.

Pozri stránku Distribúcia hier na vytvorenie zlúčených hier LÖVE v systéme iOS a ich distribúciu.

Ďalšie kroky

Ďalšie jazyky