LÖVE Game File (Slovenský)

Herné súbory LÖVE alebo súbory .love sú zabalené hry, pre program LÖVE.

Formát súboru je rovnaký ako formát Zip ale namiesto prípony ".zip" je prípona ".love".

Hry LÖVE sú súbory obsahujúce súbor main.lua na najvyššej úrovni archívového skriptu Zip, ktorý tiež obsahuje iné súbory (napr.: fondy písma, obrázky, hudbu, skripty, zvuky, atď.).

Pozri vytváranie súboru .love na naučenie sa ako vytvárať súbor .love pre distribúciu. Pozri spustenie hier pre informáciu, ako spustiť súbor .love.

Ďalšie jazyky