Getting Started (Polski)

Zdobądź LÖVE

Pobierz najnowszą wersję LÖVE z tej strony i zainstaluj ją. Jeśli używasz systemu Windows i nie chcesz instalować LÖVE, możesz po prostu pobrać spakowane pliki wykonywalne i rozpakować je w dowolnym miejscu.

Możesz sprawdzić, jaką wersje LÖVE masz zainstalowaną o tak:

love --version

Tworzenie Gry

Aby stworzyć małą grę należy utworzyć folder w dowolnym miejscu, uruchom też swój ulubiony edytor kodu. (Notepad++ jest bardzo dobrym edytorem kodu dla Windows i dodatkowo posiada wbudowane wsparcie dla języka Lua). Utwórz nowy plik w folderze, który właśnie utworzyłeś, i nadaj mu nazwę main.lua Wstaw następujący kod w nowo utworzonym pliku i zapisz go.

function love.draw()
    love.graphics.print("Hello World", 400, 300)
end

Uruchamianie Gier

LÖVE może załadować grę na dwa sposoby:

  • Z folderu.
  • Z pliku .love (to plik .zip ze zmienioną nazwą).

W obu przypadkach musi istnieć plik o nazwie main.lua w głównym katalogu lub wewnątrz pliku zip. Ten plik zostanie załadowany, gdy LÖVE się uruchomi. Jeśli brakuje tego pliku, LÖVE nie rozpozna folderu lub pliku gry .love i wyświetli komunikat o błędzie. Często popełniany błąd to spakowanie folderu, zamiast jego zawartości. Bierze się on ze starego zwyczaju (ponieważ mało kto chce, żeby przy rozpakowywaniu zaśmiecić aktualny katalog), ale dla LÖVE zwyczaj ten nie ma żadnego sensu: należy spakować 'jedynie zawartość katalogu by otrzymać poprawny plik .love.

Windows

W systemie Windows, najprostszym sposobem, aby uruchomić grę jest przeciągnięcie katalogu na love.exe, lub na skrót do love.exe. Pamiętaj, aby przeciągnąć folder zawierający main.lua, a nie sam plik main.lua

Możesz to także zrobić z wiersza poleceń:

Na przykład:

love C:\gry\mojagra
love C:\gry\spakowanagra.love

Możesz również stworzyć skrót który to zrobi. Stwórz skrót do love.exe, następnie kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybiesz "Właściwości" (Properties), następnie w polu "Element docelowy" (Target), dopisz parametry, których potrzebujesz (n.p. C:\gry\mojagra). Dwukrotne kliknięcie na tym skrócie spowoduje uruchomienie danej gry.

W systemie Windows istnieje specjalna opcja, która włączy okno konsoli. Pozwala to mieć podgląd standardowego wyjścia.

love --console

Linux

W systemie Linux można korzystać z wiersza poleceń:

love /home/sciezka/mojagra
love /home/sciezka/spakowanagra.love

Jeśli zainstalowałeś LÖVE poprzez .deb, będzie można uruchamiać pliki .love poprzez dwukrotnie kliknięcie w menedżerze plików.

Mac OSX

W systemie Mac OS X, folder lub plik .love może być "upuszczony" na aplikacje Love.app. Na Mac OS X można też użyć aplikacji Terminal (zakładając, że LÖVE zostało zainstalowane jako aplikacja):

open -a love mojagra

Następne kroki

Inne wersje językowe