Getting Started (Svenska)

Skaffa LÖVE

Ladda ned och installera den senaste versionen av LÖVE från hemsidan. Om du kör Windows och inte vill installera LÖVE räcker det med att dra ned .zip-filen och packa upp den varsomhelst.

Du kan se efter vilken LÖVE-version som är installerad genom kommandoraden:

love --version

Att bygga ett spel

För att bygga ett minimalt spel, skapa en mapp någonstans på hårddisken, och öppna din favorittexteditor. Notepad++, Programmers Notepad, Scite eller Crimson Editor är några OK alternativ. De har alla inbyggt stöd för Lua (som är programspråket LÖVE-spel skrivs med). Skapa en ny fil i din nya mapp, och döp filen till main.lua. Lägg in följande kod i filen och spara:

function love.draw()
    love.graphics.print("Hej världen", 400, 300)
end

Köra spel

LÖVE kan köra spel på två olika sätt:

  • Från en mapp.
  • Från en .love-fil (en omdöpt .zip-fil).

I båda fallen måste main.lua ligga i rotsökvägen. Den filen körs automatiskt när LÖVE startar. Om filen saknas kommer LÖVE inte känna igen spelet som ett spel, och skriva ut ett felmeddelande. Ett vanligt misstag är att packa mappen istället för dess innehåll.

Windows

I Windows är det lättaste sättet att köra spelet att dra mappen och släppa på love.exe, eller en genväg till love.exe. Kom ihåg att dra själva mappen som innehåller main.lua, och inte main.lua-filen själv. Här är en sida om hur du kör spel inuti Scite.

Du kan också köra spelet via kommandoraden. T.ex.:

love C:\games\mygame
love C:\games\packagedgame.love

I Windows finns det en specialflagga som tar fram ett konsollfönster när du kör ditt LÖVE-spel. På så sätt kan du se utskrifter från spelet, vilket är bra t.ex. vid felsökning:

love --console

Linux

I Linux kan du köra LÖVE-spel via kommandoraden:

love /home/path/to/game
love /home/path/to/packagedgame.love

Om du har installerat .deb-filen, så går det också att dubbelklicka .love-filer direkt.

Mac OSX

På Mac OSX kan en katalog eller .love-fil släppas direkt på Love.app-applikationen. I en terminal så kan du köra love på detta sätt (med förutsättningen att LÖVE installerats i Applications-mappen):

open -a love mygame

Ibland kan det vara smidigare att köra LÖVE-binärfilen inuti applikationspaketet (application bundle) genom följande:

/Applications/love.app/Contents/MacOS/love mygame

Du kan också skapa en alias i din Terminalsession så att love körs, genom att lägga till lämplig rad i din ~/.bash_profile -fil (open -a TextEdit ~/.bash_profile):

# alias till love
alias love="/Applications/love.app/Contents/MacOS/love"

På så sätt går det att starta love från kommandoraden precis som i Linux och Windows:

love /home/path/to/game

Nästa steg

Andra språk