Getting Started (Nederlands)

LÖVE verkrijgen

Download de meest recente versie van LÖVE van de website, en installeer deze. Als je een Windows gebruiker bent, en je wilt LÖVE niet installeren, dan kun je ook de ingezipte applicatie downloaden en hem overal waar je maar wilt uitpakken.

Je kunt op de volgende manier achterhalen welke versie van LÖVE je hebt:

love --version

Een spel maken

Om een minimaal spel te maken, maak je een map aan op een willekeurige locatie en open je je favoriete code editor. Op Windows kun je Notepad++ gebruiken, een goede editor met Lua-ondersteuning ingebouwd. Maak een nieuw bestand aan en noem deze main.lua. Schrijf hier de volgende regels code in en sla deze op.

function love.draw()
    love.graphics.print("Hallo Wereld", 400, 300)
end

Spellen spelen

LÖVE kan een spel op twee manieren inladen:

  • Vanuit een map.
  • Vanuit een .love bestand (een hernoemd .zip bestand).

In beide gevallen moet er een bestand staan met de naam main.lua in het begin van de mappenstructuur. Dit bestand wordt ingeladen als LÖVE opstart. Als dit bestand niet bestaat zal LÖVE de map of het .love-bestand niet herkennen als een spel en zal het beginnen te zeuren over een verkeerd ingepakt spel. Dit komt voort uit oude gebruiken voor het inpakken van bestanden (want als je een ingepakt bestand uitpakt dan wil je niet dat alle bestanden her en der verspreid staan), maar dat is voor LÖVE geen probleem: je hoeft enkel de map voor het spel in te pakken om een correct .love bestand te krijgen.

Windows

Op Windows is het het makkelijkst om je map naar love.exe te slepen, of een snelkoppeling naar love.exe. Onthoud dat je de map met main.lua er op moet slepen en niet het bestand main.lua zelf. Je kan er ook voor kiezen het met Scite te doen.

Je kunt het ook vanaf de opdrachtregel starten:

Bijvoorbeeld:

love C:\spellen\mijnspel
love C:\spellen\mijningepaktspel.love

Op Windows is er een speciale optie die een opdrachtregelvenster oproept. Dit laat de programmauitvoer zien.

love --console

Linux

Op Linux kun je de opdrachtregel gebruiken:

love /home/pad/naar/spel
love /home/pad/naar/ingepaktspel.love

Als je het .deb-bestand hebt geïnstalleerd, dan kun je dubbel klikken op .love-bestanden in je bestandsbeheerder.

Mac OS X

Op Mac OS X kun je een map of een bestand slepen op de applicatiebundel Love.app. Op de Mac OS X Terminal (opdrachtregel) kun je love gebruiken op de volgende manier (ervan uitgaande dat deze is geïnstalleerd in de Programma's-map):

open -a love mijnspel

In sommige gevallen kan het sneller zijn om LÖVE binnen de applicatiebundel direct aan te roepen, als volgt:

/Applications/love.app/Contents/MacOS/love mijnspel

Je kunt ook een alias instellen in je Terminalsessie om de LÖVE-applicatie aan te roepen onder het commando love door een alias toe te voegen aan je ~/.bash_profile ( open -a TextEdit ~/.bash_profile):

# alias naar love
alias love="/Applications/love.app/Contents/MacOS/love"

Nu kun je het net als op Linux en Windows aanroepen als volgt:

love /home/pad/naar/spel

Volgende stappen

Andere talen