FontData (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This type is not supported in earlier versions.
Removed in LÖVE 0.8.0
This type is not supported in that and later versions.

Obiekt typu FontData reprezentuje dane czcionki, zawiera zrasteryzowaną czcionkę w obiekcie Rasterizer i jej znaki.

Konstruktory

love.font.newFontData (Polski) Tworzy reprezentację czcionki typu FontData. Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0

Funkcje

Data:getPointer (Polski) Pobiera wskażnik na dane.
Data:getSize (Polski) Zwraca rozmiar w bajtach danych trzymanych przez obiekt Data.
Data:getString (Polski) Zwraca pełne dane przechowywane przez obiekt Data jako string. Added since 0.9.0
Object:release (Polski) Niszczy referencję do obiektu Lua. Added since 11.0
Object:type (Polski) Zwraca nazwę typu obiektu.
Object:typeOf (Polski) Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu.

Typy nadrzędne

Zobacz również

Inne języki