Object:type (Polski)

Zwraca typ obiektu jako string

Funkcja

Sygnatura

typ = Object:type()

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

string (Polski) typ
nazwa typu obiektu.

Przykłady

Wypisuje nazwy typów różnych obiektów.

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:type()) -- wypisze: Image
source = love.audio.newSource("test.ogg")
print(source:type()) -- wypisze: Source

Zobacz również

Inne języki