Rasterizer (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This type is not supported in earlier versions.


Obiekt typu Rasterizer opakowuje czcionę w formacie obrazka lub w formacie TrueType, wraz ze znakami/symbolami, które można rysować.

Konstruktory

love.font.newRasterizer (Polski) Opakowuje zrasteryzowaną czcionkę w obiekt typu Rasterizer. Added since 0.7.0

Funkcje

Object:release (Polski) Niszczy referencję do obiektu Lua. Added since 11.0
Object:type (Polski) Zwraca nazwę typu obiektu.
Object:typeOf (Polski) Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu.

Typy nadrzędne

Zobacz również

Inne języki