Data (Polski)

Klasa nadrzędna dla wszystkich typów reprezentujących dane.

Funkcje

Data:getPointer (Polski) Pobiera wskażnik na dane.
Data:getSize (Polski) Zwraca rozmiar w bajtach danych trzymanych przez obiekt Data.
Data:getString (Polski) Zwraca pełne dane przechowywane przez obiekt Data jako string. Added since 0.9.0
Object:release (Polski) Niszczy referencję do obiektu Lua. Added since 11.0
Object:type (Polski) Zwraca nazwę typu obiektu.
Object:typeOf (Polski) Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu.

Typy nadrzędne

Typy pochodne

FontData (Polski) Obiekt typu FontData reprezentuje czcionkę Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
GlyphData (Polski) Obiekt GlyphData reprezentuje znaki czcionki, które można rysować Added since 0.7.0

Zobacz również

Inne języki