Object (Polski)

Nadrzędna klasa wszystkich obiektów w LÖVE.

Metody

Object:release (Polski) Niszczy referencję do obiektu Lua. Added since 11.0
Object:type (Polski) Zwraca nazwę typu obiektu.
Object:typeOf (Polski) Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu.

Typy pochodne

Cursor (Polski) Reprezentuje kursor sprzętowy. Added since 0.9.0
Data (Polski) Klasa nadrzędna dla wszystkich typów reprezentujących dane.
FontData (Polski) Obiekt typu FontData reprezentuje czcionkę Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
GlyphData (Polski) Obiekt GlyphData reprezentuje znaki czcionki, które można rysować Added since 0.7.0
Rasterizer (Polski) Rasterizer reprezentuje dane czionki i znaki. Added since 0.7.0

Zobacz również

Inne języki