Object:release (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 11.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Niszczy referencję do obiektu Lua. Obiekt będzie całkowicie skasowany dopiero gdy żaden inny obiekt LÖVE lub wątek, nie ma do niego referencji.

Metoda ta może być używana do natychmiastowego sprzątania, bez czekania na GC (garbage collector) Lua.

O.png Po tym jak metoda została wywołana, próba wywołania dowolnej metody obiektu lub użycie obiektu jako argumentu do jakiejkolwiek funckji z API LÖVE spowoduje błąd.  


Funkcja

Sygnatura

sukces = Object:release( )

Argumenty

None.

Wartość zwracana

boolean sukces
True, jeśli obiekt został zwolniony, false jeśli został uprzednio zwolniony.

Zobacz również

Inne języki