love.event.wait (Česky)

Podobné love.event.poll(), nicméně blokuje aplikaci (čeká dokud se něco nestane) dokud není další událost ve frontě událostí.

Funkce

Zápis

e, a, b, c = love.event.wait( )

Argumenty

Žádné.

Vrací

Event e
Druh události.
mixed a
1. argument k události.
mixed b
2. argument k události.
mixed c
3. argument k události.

Dále


Překlady