Event (Slovenský)

Dostupný od LÖVE 0.6.0
Tento výpočet nie je dostupý v predchádzajúcich verziách.

Argumenty pre funkciu love.event.push() a iné.

Konštanty

Od verzie 0.8.0, názvy udalostí už nie sú skracované.

Dostupné od LÖVE 0.8.0
focus
Okno prišlo/odišlo z popredia
joystickpressed
Stlačený joystick
joystickreleased
Pustený joystick
keypressed
Stlačený kláves
keyreleased
Pustený kláves
mousepressed
Stlačené tlačidlo myši
mousereleased
Pustené tlačidlo myši
quit
Ukončenie


Dostupné od LÖVE 0.9.0
resize
Veľkosť okna zmenená používateľom
visible
Používateľ minimalizoval okno
mousefocus
Myš prišla/odišla z okna
threaderror
Chyba Lua sa vyskytla vo vlákne
joystickadded
Joystick pripojený
joystickremoved
Joystick odpojený
joystickaxis
Joystick sa osovo pohol
joystickhat
Stlačená hlava joysticku
gamepadpressed
Stlačené virtuálne tlačidlo gamepadu joysticku
gamepadreleased
Pustené virtuálne tlačidlo gamepedu joysticku
gamepadaxis
Virtuálne tlačidlo gamepedu joysticku sa osovo pohlo
textinput
Používateľ zadal text


Dostupné od LÖVE 0.9.2
mousemoved
Zmenená pozície myši


Dostupné od LÖVE 0.10.0
lowmemory
Vyčerpanie pamäte v systéme mobilných zariadení
textedited
Kandidátový text pre IME sa zmenil
wheelmoved
Koliesko myši sa pohlo
touchpressed
Dotyk na dotykovej obrazovke
touchreleased
Pustenie dotyku na dotykovej obrazovke
touchmoved
Dotyk sa pohol na dotykovej obrazovke
directorydropped
Priečinok bol potiahnutý a pustený nad oknom aplikácie
filedropped
Súbor bol potiahnutý a pustený nad oknom aplikácie


Odstránené od LÖVE 0.8.0
jp
Stlačený joystick
jr
Pustený Stlačený joystick
kp
Stlačený kláves
kr
Pustený kláves
mp
Stlačené tlačidlo myši
mr
Pustené tlačidlo myši
q
Ukončenie


Dostupné od LÖVE 0.7.0 a odstránené od LÖVE 0.8.0
f
Okno prišlo/odišlo z popredia

Pozri tiež

Ďalšie jazyky