SpriteBatch (Česky)

Uloží geometrii do tabulky ("bufferu"), kterou pak jde vykreslit najednou.

Konstruktory

love.graphics.newSpriteBatch (Česky)Vytvoří objekt typu SpriteBatch.

Funkce

Object:type (Česky)Vrací typ objektu jako text (odborněji řetězec).

Nadtypy

Dále


Překlady