Object (Česky)

Nadtřída všech typů v LÖVE.

Funkce

Object:type (Česky)Vrací typ objektu jako text (odborněji řetězec).

Dále


Překlady