Object:type (Česky)

Vrací typ objektu jako text (odborněji řetězec).

Funkce

Zápis

type = Object:type()

Argumenty

Nic.

Vrací

string type
Typ objektu jako text, řetězec.

Příklady

Vypsání typu objektu

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:type()) -- vypíše : Image
source = love.audio.newSource("test.ogg")
print(source:type()) -- vypíše: Source

Dále


Překlady