Event (Česky)

Argumenty k love.event.push() a jí podobným.

Konstanty

jp
tlačítko na Joysticku (nebo také "pákový ovladač", "křížový ovladač") stisknuto (Joystick Pressed)
jr
tlačítko na Joysticku puštěno (Joystick Released)
kp
klávesa stisknuta/stlačena (Key Pressed)
kr
klávesa puštěna (Key Released)
mp
myšítko (tlačítko myši) stisknuto (Mouse Pressed)
mr
myšítko puštěno (Mouse Released)
q
konec (Quit)
f
na aplikaci bylo přepnuto či z ní přepnuto na jiné programy, pouze od verze 0.7 nahoru (Focus)

Dále


Překlady