love.event.push (Česky)

Přidá událost na konec seznamu/fronty událostí.

Doporučuji se obeznámit s datovou strukturou Fronta. Tato funkce představuje přidání prvku do fronty.

Funkce

Zápis

love.event.push( e, a, b, c )

Arguments

Event e
Druh události.
mixed a (nil)
První argument.
mixed b (nil)
Druhý argument.
mixed c (nil)
Třetí argument.

Návratová hodnota

Nic.

Příklady

Ukončení aplikace

function love.keypressed(k)
	if k == 'escape' then
		love.event.push('q') -- ukonči program, hru; 'q' reprezentuje druh události, v tomhle případě ukončení aplikace.
	end	
end

Dále


Překlady