Body (Česky)

Těleso je objekt s rychlostí, pozicí, hmotností a setrvačností.

Konstruktory

None.

Funkce

Object:type (Česky)Vrací typ objektu jako text (odborněji řetězec).

Nadtypy

Object

Dále


Překlady