love.physics (Česky)

(pozn. překladatele: existuje rozdíl mezi simulací a emulací, zde není jisté která to je) Simuluje 2D fyziku pevných těles a vypadá to opravdu realisticky (takže to je aspoň emulátor :)).

Uvnitř "tiká" Box2D, a jeho API odpovídá Box2D API tak jak jen to je možné.

O.png love.physics není zadarmo, a není jednoduchá jak by se mohlo zdát. No prostě složitá fyzika něco stojí, a to je výkon počítače. Ale jestli se snažíš udělat postavičku co hopsá, tak to není problém.  


Typy

Body (Česky)Těleso je objekt s rychlostí, pozicí, hmotností a setrvačností.
CircleShape (Česky)Kruh (CircleShape) je odvozen od Shape a přidává poloměr a pozici.
Contact (Česky)Kontakty (Contacts) jsou dvojice které mají fyzikální srážku ve světě. (FIXME)
Shape (Česky)Tvar (Shape) jsou hmotné objekty s kolizemi (FIXME).

Funkce

Dále


Překlady