love.update (Polski)

Funkcja zwrotna (callback) używana do aktualizowania stanu gry (między ramkami).

Funkcja

Sygnatura

love.update( dt )

Argumenty

number dt
Czas w sekundach od ostatniego wywołania funkcji update

Wartość zwracana

Brak.

Przykłady

Uruchamia funkcję think z tabeli/modułu npc raz na sekundę.

dtotal = 0  -- ta zmienna śledzi ile czasu upłynęło
function love.update(dt)
  dtotal = dtotal + dt  -- dodajemy czas jaki upłynął, prawdopodobnie mała liczba rzędu 0.01
  -- w sumie minęła sekunda
  if dtotal >= 1 then
   dtotal = dtotal - 1  -- zmniejsz czas o 1, ale nie odrzucaj reszty..
              -- co jeśli nasza klatka trwa 2/3 sekundy?
   npc.think()
  end
end

Uaktualnia zmienną var w stałym tępie (+/- 3 na sekundę w tym przykładzie).

var = 10  -- ustalont wartość początkowa
tempo = 3 -- tempo w jakim dokonywana jest zmiana var
function love.update(dt)
  if love.keyboard.isDown("down") then  -- zmniejsz wartość
   var = var - (dt * rate)
  end
  if love.keyboard.isDown("up") then  -- zwiększ wartość
   var = var + (dt * rate)
  end
end

Żeby wyjaśnić powyższy przykład, załóżmy, że nasza gra wykonuje się w tempie 4 klatek na sekundę, natomiast dt w kolejnych wywołaniach funkcji update, ma kolejno wartości 0.21, 0.31, 0.29, 0.20. Tak więc, jeśli trzymany był klawisz strzałki w górę, zmienna var w kolejnych wywołaniach będzie miała wartości:

var = var + ( 0.21 *3) = var + 0.63 = 10.63
var = var + ( 0.31 *3) = var + 0.93 = 11.56
var = var + ( 0.29 *3) = var + 0.87 = 12.43
var = var + ( 0.2 *3) = var + 0.6 = 13.03

Oczywiście w rzeczywistości gra będzie się wykonywać dużo szybciej, a wartości dt, będą dużo mniejsze.

Zobacz również


Inne języki