love.mouse.setGrabbed (Polski)

Available since LÖVE 0.9.0
Zmieniono nazwę z love.mouse.setGrab.

Pozwala ograniczyć poruszanie kursora myszki do okna gry.

Funkcja

Sygnatura

love.mouse.setGrabbed(przechwytywac)

Argumenty

boolean przechwytywac
true jeżeli potrzeba ograniczyć poruszanie, false jeśli należy wyłączyć ograniczenie.

Wartość zwracana

Żadna

Przykłady

Przełącza przechwytywanie kursora myszy przy naciśnięciu klawisza tab.

function love.keypressed(klawisz)
   if klawisz == "tab" then
      local stan = not love.mouse.isGrabbed() -- ustawia zmienną stan na odwrotność aktualnego
      love.mouse.setGrabbed(stan)
   end
end

Zobacz również

Inne języki