love.mouse.isGrabbed (Polski)

Sprawdza czy kursor myszy jest aktualnie przechwytywany.

Funkcja

Sygnatura

przechwytywany = love.mouse.isGrabbed( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

boolean przechwytywany
true jeśli kursor jest aktualnie przechwytywany, false w przeciwnym przypadku.

Przykłady

Przełącza przechwytywanie kursora myszy (dzięki love.mouse.setGrab) przy naciśnięciu klawisza tab.

function love.keypressed(klawisz)
   if klawisz == "tab" then
      local stan = not love.mouse.isGrabbed() -- ustawia zmienną stan na odwrotność aktualnego
      love.mouse.setGrabbed(stan)
   end
end

Zobacz również

Inne języki