love.load (Polski)

Callback ten jest wołany dokładnie raz, na początku ladowania gry.

Funkcja

Sygnatura

love.load( arg )

Argumenty

table arg
Argumenty linii polece przekazywane do gry

Wartość zwracana

Żadnda.

Przykłady

Ustawia wartości/zasoby w trakcie ładowania gry, by można było ich użyć w innych funkcjach (takich jak love.draw).

function love.load()
   chomik = love.graphics.newImage("chomik.png")
   x = 50
   y = 50
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(chomik, x, y)
end

Zobacz również


Inne języki