love.keypressed (Slovenský)

Spätná funkcia volaná pri stlačení klávesy.

Funkia

Dostupná od LÖVE 0.10.0
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Prehľad

love.keypressed( key, scancode, isrepeat )

Argumenty

Klávesová konštanta key
Stlačený kláves.
Skenovací kód scancode
Skenovací kód reprezentujúci stlačený kláves.
boolean isrepeat
Či je stlačený kláves opakovaným stlačením. Čas medzi stlačením závisí od používateľských nastavení systému

Vráti

Nič.

Poznámky

Skenovacie kódy sú nezávislé od rozloženia klávesnice, takže skenovací kód "w" sa vygeneruje ak sa stlačí kláves na rovnakom mieste ako kláves "w" na americkej klávesnici, bez ohľadu na to, aký kláves je označený alebo aké sú nastavenia operačného systému používateľa.

Klávesové opakovanie musí byť povolené pomocou love.keyboard.setKeyRepeat pre opakované stlačenia klávesu, ktoré chcete prijať. Toto nemá vplyv na love.textinput.

Funkcia

Dostupná od LÖVE 0.9.0 a odstránená od LÖVE 0.10.0
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.

Prehľad

love.keypressed( key, isrepeat )

Argumenty

Klávesová konštanta key
Písmeno stlačeného klávesu.
boolean isrepeat
Či je stlačený kláves opakovaným stlačením. Čas medzi stlačením závisí od používateľských nastavení systému

Vráti

Nič.

Poznámky

Klávesové opakovanie musí byť povolené pomocou love.keyboard.setKeyRepeat pre opakované stlačenia klávesu, ktoré chcete prijať.

Funkcia

Odstránená od LÖVE 0.9.0
Vstupný text unicode je teraz spravovaný pomocou love.textinput.

Prehľad

love.keypressed( key, unicode )

Argumenty

Klávesová konštanta key
Písmeno stlačeného klávesu.
číslo unicode
Číslo unicode stlačeného klávesu.

Vráti

Nič.

Príklady

Ukončenie hry, keď hráč stlačí kláves Esc, pomocou funkcie love.event.quit.

function love.keypressed(key, scancode, isrepeat)
  if key == "escape" then
   love.event.quit()
  end
end
Odstránený od LÖVE 0.9.0
Textový vstup je teraz spravovaný pomocou love.textinput.

Napísanie textu zadaným užívateľom (verzia 0.8.0 a nižšia.)

function love.load()
  text = "Type away! -- "
end

function love.keypressed(key, unicode)
  -- ignorovať neviditeľné znaky (pozri http://www.ascii-code.com/)
  if unicode > 31 and unicode < 127 then
    text = text .. string.char(unicode)
  end
end

function love.draw()
  love.graphics.printf(text, 0, 0, 800)
end

Pozri tiežĎalšie jazyky