love.font.newGlyphData (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This function is not supported in earlier versions.

Tworzy nowy obiekt GlyphData opakowujący znaki w zrasteryzowanej czcionce.

Funkcja

Sygnatura

czcionka = love.font.newGlyphData( raster, kod )

Argumenty

Rasterizer (Polski) raster
obiekt zrasteryzowanej czcionki.
number kod
kodowanie znaków w zrasteryzowanym obiekcie.

Wartość zwracana

GlyphData (Polski) glyphData
The GlyphData.

Zobacz również

Inne języki