Config Files (Українська)

Вступ

Якщо в директорії гри (або в файлі .love) є файл conf.lua, він буде виконаний перед запуском модулів LÖVE. В цьому файлі можна перевизначити функцію love.conf. Цю функцію потим викличе скрипт запуску LÖVE. В функції flove.conf можна вказати деякі налаштування і змінити параметри, такі як стандартний розмір вікна, включені модулі і інші речі.

love.conf

Функція love.conf приймає один аргумент: таблицю, заповнену усіма стандартними значеннями, які можна змінити на свої. Наприклад, щоб змінити стандартний розмір вікна, зробіть так:

function love.conf(t)
  t.window.width = 1024
  t.window.height = 768
end

Якщо вам не потрібні модуль фізики (physics) та джойстика (joystick), зробіть наступне:

function love.conf(t)
  t.modules.joystick = false
  t.modules.physics = false
end

Рекомендується присвоювати невикористаним модулям false в готових версіях своєї гри. Це може трошки зменшити час завантаження (особливо якщо відключити модуль джойстика) та зменшує потрібну пам'ять (незначно).

Зверніть увагу, що відключити love.filesystem та love.data (англ.) не можна; це обов'язкові модулі. Це ж стосується самого модуля love. Модуль love.graphics (англ.) потребує, щоб був включеним модуль love.window (англ.).

Якщо в LÖVE 0.9.2 та попередніх версіях в файлі конфігурації були помилки, то гра не запускалася, і не з'являлося ніякого повідомлення. Якщо гра не запускається, спочатку перевірте, чи немає помилок в файлі конфігурації. В версії 0.10.2 та новіше помилки конфігурації показуються на синьому екрані, в якому показаний код, де відбулася помилка.

Актуальний файл конфігурації

Ось повний список опцій і їх стандартних значень в LÖVE 11.3:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.appendidentity = false      -- Чи шукати файли в директорії з кодом гри
                      -- перед файлами в директорії збережених ігор
                      -- (boolean / логічна)
  t.version = "11.3"         -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false          -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)
  t.accelerometerjoystick = true   -- Чи включити акселерометр на iOS та Android як джойстик (boolean / логічна)
  t.externalstorage = false      -- Якщо true, файли записаних ігор на Android будуть записуватися
                     -- на зовнішньому дисковому просторі, і читатися звідти (boolean / логічна) 
  t.gammacorrect = false       -- Чи включати корекцію гами, якщо система її підтримує (boolean / логічна)

  t.audio.mic = false         -- Робити запит дозволу та використовувати мікрофон на Android (boolean / логічна)
  t.audio.mixwithsystem = true    -- Чи залишити фонову музику активною, коли LÖVE
                     -- відкривається (boolean / логічна, тільки iOS і Android)

  t.window.title = "Untitled"     -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil         -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600        -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false     -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1        -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false     -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "desktop" -- Вибір режиму повного екрану: "desktop" або "exclusive" (string / рядок)
  t.window.vsync = 1         -- Режим вертикальної синхронізації (number / число)
  t.window.msaa = 0          -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.depth = nil        -- Кількість бітів на вибірку в буфері глибини
  t.window.stencil = nil       -- Кількість бітів на вибірку в буфері шаблонів
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)
  t.window.highdpi = false      -- Включити режим високого розрізнення на дисплеї Retina (boolean / логічна)
  t.window.usedpiscale = true     -- Дозволити автоматичне масштабування DPI, коли параметр highdpi також
                     -- має значення true (boolean / логічна)
  t.window.x = nil          -- Координата X позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)
  t.window.y = nil          -- Координата Y позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.data = true        -- Включити модуль data (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.font = true        -- Включити модуль font (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true      -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true      -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true      -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true        -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true       -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true       -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна),
                     -- якщо його відключити, в love.update delta-час буде 0
  t.modules.touch = true       -- Включити модуль touch (boolean / логічна)
  t.modules.video = true       -- Включити модуль video (boolean / логічна)
  t.modules.window = true       -- Включити модуль window (boolean / логічна)
end

Опції

identity

Ця опція визначає назву директорії для збережень гри. Зверніть увагу, що можна вказати тільки назву директорії, але не місце її розміщення:

t.identity = "gabe_HL3" -- правильно
t.identity = "c:/Users/gabe/HL3" -- неправильно

Альтернативний варіант: можна використовувати love.filesystem.setIdentity (англ.), щоб встановити директорію збережень не в файлі конфігурації.

appendidentity

Доступне починаючи з LÖVE 11.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Ця опція визначає порядок директорій, в якому шукаються файли: або спочатку директорія гри і потім директорія збережень (true), або навпаки (false)

version

Доступне починаючи з LÖVE 0.8.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

t.version мусить буди рядком, в якому записана версія LÖVE, для якої створена гра.

До 11.0 формат був "X.Y.Z", де X — основний номер випуску, Y — додатковий, а Z — рівень патчів. Починаючи з 11.0 формат має бути "X.Y", де X і Y — відповідно основний та додатковий номер випуску.

Якщо встановити цую версію в файлі конфігурації, LÖVE покаже попереждення, якщо гра не сумісна з тою версією LÖVE, на якій її запускають. Стандартне значення — запущена версія LÖVE.

console

Визначає, чи треба відкривати консоль поруч з основним вікном гри (тільки в Windows).

Зауваження: щоб побачити консоль в macOS, можна запустити LÖVE через термінал. В Windows з LÖVE 0.10.2 чи новіше можна запустити lovec.exe замість love.exe.

accelerometerjoystick

Доступне починаючи з LÖVE 0.10.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Вказує, чи треба робити акселерометр на iOS та Android доступним як джойстик (англ.) з трьома вісями. Акселерометр краще відключати, коли він не використовується, бо це може зменшити використання процесорного часу.

externalstorage

Доступне починаючи з LÖVE 0.10.1
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Вказує, чи зберігаються файли на зовнішньому дисковому просторі (true), чи на внутрішньому (false) на Android.

gammacorrect

Доступне починаючи з LÖVE 0.10.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Визначає, чи включена корекція гами під час малювання (англ.), якщо вона доступна в системі.

audio.mic

Доступне починаючи з LÖVE 11.3
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Робить у гравця чи гравчині запит на використання мікрофону. Якщо використання дозволять, love.audio.getRecordingDevices (англ.) буде повертати доступні пристрої для запису звуку. Якщо відмовлять, love.audio.getRecordingDevices (англ.) буде повертати пусту таблицю, і під час його виклику гравцям буде показуватися про заборону запису.

audio.mixwithsystem

Доступне починаючи з LÖVE 11.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Вказує, чи повинні фонове аудіо / музика інших програм бути чутними, коли відкрита LÖVE. Детальніше див. у love.system.hasBackgroundMusic (англ.).

window

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ці flags недоступні в попередніх версіях.

Є можливість відтермінувати створення вікна до першого виклику функції love.window.setMode (англ.) в коді. Для цього додайте код t.window = nil в love.conf (чи t.screen = nil в старіших версіях). Але в такому випадку виклик будь-якої функції з love.graphics (англ.) перед функцією love.window.setMode (англ.) викличе помилку.

В версях до 0.9.0 (англ.) таблиця t.window називалася t.screen. Таблиця t.screen не існує в файлі love.conf в версії 0.9.0, а t.window не існує в love.conf версії 0.8.0. Тобто love.conf не виконається (і будуть використовуватися стандартні значення), якщо не перевірити, що використовується правильна версія LÖVE.

window.title

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Вказує заголовок вікна, в якому запускається гра. Як варіант, заголовок можна змінити по-за файлом конфігурації функцією love.window.setTitle (англ.).

window.icon

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Шлях до зображення, яке буде використано як значок вікна. Деякі операційні системи не підтримують дуже великі зображення в якості значків. Значок також можна змінити функцією love.window.setIcon (англ.).

window.width та window.height

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ці flags недоступні в попередніх версіях.

Вказують розміри вікна (width — ширина, height — висота). Якщо ці опції встановити рівинми 0, LÖVE буде автоматично використовувати розміри всього екрану.

window.borderless

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Видаляє всю графіку рамок вікна. Зверніть увагу, що ефект може бути різним в різних операційних системах.

window.resizable

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Якщо встановити цю опцію в true, то гравці зможуть зміняти розмір ігрового вікна.

window.minwidth та window.minheight

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ці flags недоступні в попередніх версіях.

Визначають мінімальну ширину та висоту ігрового вікна, якщо гравцям дозволено його міняти. Якщо ви встановите опціям window.width та window.height значення менші за мінімальні, LÖVE збільшить їх до мінімальних, встановлених в window.minwidth та window.minheight.

window.fullscreen

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Чи запускати гру в повноекранному режимі (true), чи в віконному (false). Повноекранний режим можна також включити функціями love.window.setFullscreen (англ.) чи love.window.setMode (англ.). В версії 11.3 (англ.) для Android значення true також ховає рядок стану.

window.fullscreentype

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Вказує, який тип повноекранного режиму (англ.) буде використовуватися (exclusive, ексклюзивний, чи desktop, з доступом до робочого стола). Звичайно рекомендується тип desktop, бо на деяких операційних системах він накладає менше обмежень, ніж exclusive. (Зауваження: в 0.9.2 та раніших версіях використовуйте normal замість exclusive.)

window.vsync

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Включає чи виключає вертикальну синхронізацію. Вертикальаня синхронізація робить кількість кадрів в секунду стабільнішою і може виправити помилки, наприклад, нерівномірне обновлення графіки, коли частка зображення видна з попереднього кадру. Рекомендується залишити вертикальну синхронізацію активною, якщо ви не впевнені, що вона робить. До версії LÖVE 11.0 це було логічне значення (true or false). Починаючи з LÖVE 11.0 це значення — це число (1 включає вертикальну синхронізацію, 0 відключає її, -1 to використовує адаптивну вертикальну синхронізацію, якщо вона підтримується).

Заверніть увагу, що на iOS вертикальна синхронізація завжди активна. Відключити її не можна.

window.depth

Доступне починаючи з LÖVE 11.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Кількість бітів на вибірку в буфері глибини (16/24/32, стандартне значення — nil)

window.stencil

Доступне починаючи з LÖVE 11.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Кількість бітів на вибірку в буфері шаблонів (звичайно це 8, стандартне значення — nil)

window.msaa

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.2
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою.

window.display

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.0
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Індекс дисплея, на якому буде показане вікно, якщо доступно декілька моніторів.

window.highdpi

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.1
Ця опція недоступна в попередніх версіях.

Режим високої роздільної здатності. Див. love.window.getDPIScale (англ.). Дозволяє прихованому буферу вікна використовувати повну щільність пікселів на моніторах з високою роздільною здатністю, якщо це підтримується для актуальної операційної системи. Якщо цей параметр встановлений в true, LÖVE автоматично буде масштабувати всю графіку та використовувати масштабовані одиниці замість пікселів (починаючи з версії 11.0), за виключенням випадку, коли usedpiscale встановлений рівним false.

Коли параметр highdpi дорівнює false, операційна система буде гарантувати однакову роботу на дисплеях з високою та низькою роздільної здатністю. Для цього графіка буде малюватися на прихованому буфері з низькою роздільної здатністю, а потім на моніторах з великою роздільною здатністю збільшуватися.

Зараз ця опція нічого не робить в Windows, а на Android вона по сутності завжди включена.

window.usedpiscale

Доступне починаючи з LÖVE 11.3
Ця опція недоступна в попередніх версіях.


Якщо цей параметр встановити рівним false, це відключить автоматичне масштабування на екранах з високою роздільною здатністю, яке виконує LÖVE. Результат помітний тільки коли флаг highdpi встановлений рівним true, бо інакше масштабування буде робити операційна система (а не LÖVE).

window.x & window.y

Доступне починаючи з LÖVE 0.9.2
Ці flags недоступні в попередніх версіях.

Визначає розміщення вікна на екрані. Як варіант, положення вікна також можна змінити після запуску гри функцією love.window.setPosition (англ.).

window.fsaa

Доступне з LÖVE 0.9.0 і видалене в LÖVE 0.10.0
Цю опцію замінили опцією window.msaa.

Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою.

window.srgb

Доступне з LÖVE 0.9.1 і видалене в LÖVE 0.10.0
Цю опцію замінили опцією gammacorrect.

Якщо включити цю опцію, кольори на основному екрані будуть автоматично перетворюватися з лінійного кольорового простору RGB в кольоровий простір sRGB — поверхня вікна буде вважатися гамма-простором sRGB. Це тільки одна з задач для відображення з корекцією гами — це складна тема, в якій легко помилитися, тому не рекомендується включати цю опцію, якщо ви не знаєте, як вона працює.

Режим стабільної версії

Доступне з LÖVE 0.8.0 (англ.) і видалене в LÖVE 0.9.0 (англ.)
Ця опція недоступна в попередніх або наступних версіях..


Якщо включити t.release, LÖVE використовує функцію опрацювання помилок для стабільної версії (англ.), стандартна версія якої виводить мало інформації про помилку (але її, звичайно, можна перевизначити).

Стандартний код опрацювання помилки також виводить повідомлення для гравців та гравчинь, в якому пропонується зв'язатися з автором гри, і в цьому повідомленні використовуються значення title, author та url з файлу conf.lua.

Якщо гра приєднана до програми, записані ігри будуть зберігатися не в директорії love, а в директорії для самої гри. Наприклад, в Windows це буде не %APPDATA%\\LOVE\\game, а %APPDATA%\\game. Те саме буде й на інших платформах.

Старі версії

Ось повний список опції для LÖVE від 11.0 (англ.) до 11.2 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.appendidentity = false      -- Чи шукати файли в директорії з кодом гри перед файлами
                     -- в директорії збережених ігор (boolean / логічна)
  t.version = "11.0"         -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false          -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)
  t.accelerometerjoystick = true   -- Чи включити акселерометр на iOS та Android як джойстик (boolean / логічна)
  t.externalstorage = false      -- Якщо true, файли записаних ігор на Android будуть записуватися
                     -- на зовнішньому дисковому просторі, і читатися звідти (boolean / логічна) 
  t.gammacorrect = false       -- Чи включати корекцію гами, якщо система її підтримує (boolean / логічна)

  t.audio.mixwithsystem = true    -- Чи залишити фонову музику активною, коли LÖVE відкривається
                     -- (boolean / логічна, тільки iOS і Android)

  t.window.title = "Untitled"     -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil         -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600        -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false     -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1        -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false     -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "desktop" -- Вибір режиму повного екрану: "desktop" або "exclusive" (string / рядок)
  t.window.vsync = 1         -- Режим вертикальної синхронізації (number / число)
  t.window.msaa = 0          -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.depth = nil        -- Кількість бітів на вибірку в буфері глибини
  t.window.stencil = nil       -- Кількість бітів на вибірку в буфері шаблонів
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)
  t.window.highdpi = false      -- Включити режим високого розрізнення на дисплеї Retina (boolean / логічна)
  t.window.x = nil          -- Координата X позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)
  t.window.y = nil          -- Координата Y позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.data = true        -- Включити модуль data (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.font = true        -- Включити модуль font (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true      -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true      -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true      -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true        -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true       -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true       -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна),
                     -- якщо його відключити, в love.update delta-час буде 0
  t.modules.touch = true       -- Включити модуль touch (boolean / логічна)
  t.modules.video = true       -- Включити модуль video (boolean / логічна)
  t.modules.window = true       -- Включити модуль window (boolean / логічна)
end

Ось повний список опції для LÖVE від 0.10.1 (англ.) до 0.10.2 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = "0.10.2"        -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false          -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)
  t.accelerometerjoystick = true   -- Чи включити акселерометр на iOS та Android як джойстик (boolean / логічна)
  t.externalstorage = false      -- Якщо true, файли записаних ігор на Android будуть записуватися
                     -- на зовнішньому дисковому просторі, і читатися звідти (boolean / логічна) 
  t.gammacorrect = false       -- Чи включати корекцію гами, якщо система її підтримує (boolean / логічна)

  t.window.title = "Untitled"     -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil         -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600        -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false     -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1        -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false     -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "desktop" -- Вибір режиму повного екрану: "desktop" або "exclusive" (string / рядок)
  t.window.vsync = true        -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.window.msaa = 0          -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)
  t.window.highdpi = false      -- Включити режим високого розрізнення на дисплеї Retina (boolean / логічна)
  t.window.x = nil          -- Координата X позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)
  t.window.y = nil          -- Координата Y позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true      -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true      -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true      -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true        -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true       -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна),
                     -- якщо його відключити, в love.update delta-час буде 0
  t.modules.touch = true       -- Включити модуль touch (boolean / логічна)
  t.modules.video = true       -- Включити модуль video (boolean / логічна)
  t.modules.window = true       -- Включити модуль window (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true       -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
end

Ось повний список опції для LÖVE 0.10.0 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = "0.10.0"        -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false          -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)
  t.accelerometerjoystick = true   -- Чи включити акселерометр на iOS та Android як джойстик (boolean / логічна)
  t.gammacorrect = false       -- Чи включати корекцію гами, якщо система її підтримує (boolean / логічна)

  t.window.title = "Untitled"     -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil         -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600        -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false     -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1        -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false     -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "desktop" -- Вибір режиму повного екрану: "desktop" або "exclusive" (string / рядок)
  t.window.vsync = true        -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.window.msaa = 0          -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)
  t.window.highdpi = false      -- Включити режим високого розрізнення на дисплеї Retina (boolean / логічна)
  t.window.x = nil          -- Координата X позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)
  t.window.y = nil          -- Координата Y позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true      -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true      -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true      -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true        -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true       -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна),
                     -- якщо його відключити, в love.update delta-час буде 0
  t.modules.touch = true       -- Включити модуль touch (boolean / логічна)
  t.modules.video = true       -- Включити модуль video (boolean / логічна)
  t.modules.window = true       -- Включити модуль window (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true       -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
end

Ось повний список опції для LÖVE 0.9.2 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = "0.9.2"        -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false         -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)

  t.window.title = "Untitled"    -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil        -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600       -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false    -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1       -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false    -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "normal" -- Вибір режиму повного екрану: "normal" або "desktop" (string / рядок)
  t.window.vsync = true       -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.window.fsaa = 0         -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)
  t.window.highdpi = false      -- Включити режим високого розрізнення на дисплеї Retina (boolean / логічна)
  t.window.srgb = false       -- Включити корекцію гами sRGB під час малювання на екрані (boolean / логічна)
  t.window.x = nil          -- Координата X позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)
  t.window.y = nil          -- Координата Y позиції вікна на вказаному дисплеї (number / число)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true     -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true     -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true     -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true       -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true      -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна),
                     -- якщо його відключити, в love.update delta-час буде 0
  t.modules.window = true      -- Включити модуль window (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true      -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
end

Ось повний список опції для LÖVE 0.9.1 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = "0.9.1"        -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false         -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)

  t.window.title = "Untitled"    -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil        -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600       -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false    -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1       -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false    -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "normal" -- Стандартний повноекранний режим чи режим з доступом до робочого стола (string / рядок)
  t.window.vsync = true       -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.window.fsaa = 0         -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)
  t.window.highdpi = false      -- Включити режим високого розрізнення на дисплеї Retina (boolean / логічна)
  t.window.srgb = false       -- Включити корекцію гами sRGB під час малювання на екрані (boolean / логічна)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true     -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true     -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true     -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true       -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true      -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна)
  t.modules.window = true      -- Включити модуль window (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true      -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
end

Ось повний список опції для LÖVE 0.9.0 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = "0.9.0"        -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false         -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)

  t.window.title = "Untitled"    -- Заголовок вікна (string / рядок)
  t.window.icon = nil        -- Шлях до файлу з зображенням на значок вікна (string / рядок)
  t.window.width = 800        -- Ширина вікна (number / число)
  t.window.height = 600       -- Висота вікна (number / число)
  t.window.borderless = false    -- Забрати всю графіку оформлення вікна (boolean / логічна)
  t.window.resizable = false     -- Дозволити гравцям міняти розмір вікна (boolean / логічна)
  t.window.minwidth = 1       -- Мінімальна ширина вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.minheight = 1       -- Мінімальна висота вікна, якщо її можна міняти (number / число)
  t.window.fullscreen = false    -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.window.fullscreentype = "normal" -- Стандартний повноекранний режим чи режим з доступом до робочого стола (string / рядок)
  t.window.vsync = true       -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.window.fsaa = 0         -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.window.display = 1        -- Індекс монітора, на якому буде показано вікно (number / число)

  t.modules.audio = true       -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.event = true       -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true     -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.image = true       -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.joystick = true     -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true     -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.math = true       -- Включити модуль math (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true       -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true      -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true       -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.system = true      -- Включити модуль system (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true       -- Включити модуль timer (boolean / логічна)
  t.modules.window = true      -- Включити модуль window (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true      -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
end

Ось повний список опції для LÖVE 0.8.0 (англ.) зі стандартними значеннями:

function love.conf(t)
  t.title = "Untitled"    -- Заголовок вікна гри (string / рядок)
  t.author = "Unnamed"    -- Автор гри (string / рядок)
  t.url = nil         -- Веб-сайт гри (string / рядок)
  t.identity = nil      -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = "0.8.0"     -- Версія LÖVE, для якої була зроблена гра (string / рядок)
  t.console = false      -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)
  t.release = false      -- Включити режим стабільної версії (boolean / логічна)
  t.screen.width = 800    -- Ширина вікна (number / число)
  t.screen.height = 600    -- Висота вікна (number / число)
  t.screen.fullscreen = false -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.screen.vsync = true    -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.screen.fsaa = 0      -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.modules.joystick = true  -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.audio = true   -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true  -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.event = true   -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.image = true   -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true  -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true   -- Включити модуль timer (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true   -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true   -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true  -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
  t.modules.thread = true   -- Включити модуль thread (boolean / логічна)
end

Ось повний список опцій для LÖVE 0.7.2 (англ.) та попередніх версій:

function love.conf(t)
  t.title = "Untitled"    -- Заголовок вікна гри (string / рядок)
  t.author = "Unnamed"    -- Автор гри (string / рядок)
  t.identity = nil      -- Назва директорії для збережених ігор (string / рядок)
  t.version = 0        -- The LÖVE version this game was made for (number / число)
  t.console = false      -- Чи додати консоль (boolean / логічна, тільки для Windows)
  t.screen.width = 800    -- Ширина вікна (number / число)
  t.screen.height = 600    -- Висота вікна (number / число)
  t.screen.fullscreen = false -- Включити повноекранний режим (boolean / логічна)
  t.screen.vsync = true    -- Чи включити вертикальну синхронізацію (boolean / логічна)
  t.screen.fsaa = 0      -- Кількість вибірок для згладжування з множинною вибіркою (number / число)
  t.modules.joystick = true  -- Включити модуль joystick (boolean / логічна)
  t.modules.audio = true   -- Включити модуль audio (boolean / логічна)
  t.modules.keyboard = true  -- Включити модуль keyboard (boolean / логічна)
  t.modules.event = true   -- Включити модуль event (boolean / логічна)
  t.modules.image = true   -- Включити модуль image (boolean / логічна)
  t.modules.graphics = true  -- Включити модуль graphics (boolean / логічна)
  t.modules.timer = true   -- Включити модуль timer (boolean / логічна)
  t.modules.mouse = true   -- Включити модуль mouse (boolean / логічна)
  t.modules.sound = true   -- Включити модуль sound (boolean / логічна)
  t.modules.physics = true  -- Включити модуль physics (boolean / логічна)
end

Див. такожІншими мовами