love.mouse.setPosition (Polski)

Ustawia nową pozycję myszki na ekranie.

Funkcja

Sygnatura

love.mouse.setPosition( x, y )

Argumenty

number x
Nowa współrzędna x myszy.
number y
Nowa współrzędna y myszy.

Wartość zwracana

Żadna

Przykłady

Gdy użytkownik naciśnie klawisz z liczbą, poniższy kod ustawi myszkę na nowej pozycji, której x-owa współrzędna zależy od wciśniętego klawisza. y-owa współrzędna pozostaje niezmieniona, dzięki użyciu love.mouse.getY.

function love.keypressed(klawisz)
  if tonumber(klawisz) then  -- jeżeli wciśnięto jeden z klawiszy (0-9)...
   local nowyx = tonumber(key) * 10   -- przemnóż wciśnięty klawisz przez 10, by efekt był bardziej widoczny
   local nowyy = love.mouse.getY()   -- pobierz aktualną y-ową współrzędną
   love.mouse.setPosition(nowyx, nowyy)
  end
end

Zobacz również

Inne języki