love.mouse.getPosition (Polski)

Zwraca aktualną pozycję myszki na ekranie.

Funkcja

Sygnatura

x, y = love.mouse.getPosition( )

Argumenty

Brak.

Wartość zwracana

number x
Współrzędna x myszy.
number y
Współrzędna y myszy.

Przykłady

Korzysta z getPosition by rysować własny kursor myszy.

function love.load()
   love.mouse.setVisible(false) -- schowaj systemowy kursor
   obrazek = love.graphics.newImage("myszka.png") -- załaduj obrazek, którego użyjemy jako kursor
end
function love.draw()
   local x, y = love.mouse.getPosition() -- pobierz pozycję myszy
   love.graphics.draw(obrazek, x, y) -- narysuj w tym miejscu obrazek
end

Zobacz również

Inne języki