GlyphData (Polski)

Available since LÖVE 0.7.0
This type is not supported in earlier versions.

Obiekt GlyphData reprezentuje znaki, które można rysować, ze zrasteryzowanej czionki (opakowanej w obiekt Rasterizer).

Konstruktory

love.font.newGlyphData (Polski) Tworzy nowy obiekt GlyphData opakowujący znaki w zrasteryzowanej czcionce. Added since 0.7.0

Funkcje

Data:getPointer (Polski) Pobiera wskażnik na dane.
Data:getSize (Polski) Zwraca rozmiar w bajtach danych trzymanych przez obiekt Data.
Data:getString (Polski) Zwraca pełne dane przechowywane przez obiekt Data jako string. Added since 0.9.0
Object:release (Polski) Niszczy referencję do obiektu Lua. Added since 11.0
Object:type (Polski) Zwraca nazwę typu obiektu.
Object:typeOf (Polski) Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu.

Typy nadrzędne

Zobacz również

Inne języki