love.timer.getAverageDelta (Nederlands)

Geeft de gemiddelde delta tijd weer van de laatste seconde.

Functie

Synopsis

dt = love.timer.getAverageDelta( )

Argumenten

Geen

Functie geeft het volgende terug

number (Nederlands) dt
De gemiddelde delta tijd van de laatste seconde.

Examples

Toont tekst in de boveste linker hoek van het scherm dat zeg hoeveel de gemiddelde tijd tussen update en draw in elke frame is

function love.draw()
   local delta = love.timer.getAverageDelta()
   -- Display the frame time in milliseconds for convenience.
   -- A lower frame time means more frames per second.
   love.graphics.print(string.format("Average frame time: %.3f ms", 1000 * delta), 10, 10)
end

Zie ook


Andere talen