love.mousepressed (Slovenský)

Spätná funkcia volaná pri stlačení tlačidla myši.

Funkcia

Prehľad

love.mousepressed( x, y, button, istouch, presses )

Argumenty

číslo x
Pozícia myši x v pixeloch.
číslo y
Pozícia myši y v pixeloch.
číslo button
Index stlačeného tlačidla. 1 je primárne tlačidlo, 2 je sekundárne a 3 je stredné tlačidlo myši. Ďalšie tlačidlá závisia od myši.
boolean istouch
True ak je dotyk z dotykovej obrazovky.
Dostupné od LÖVE 11.0
číslo presses
Počet stlačení v krátkom čase v blízko seba, používané na simulovanie dvoj a trojklikov.

Vráti

Nič.

Poznámky

Použi love.wheelmoved pre detekovanie pohybu kolieska myši. Neregistruje sa ako stlačenie tlačidla myši do verzie 0.10.0 a novšej.

Fukcia

Odstránená od LÖVE 0.10.0
Táto varianta nie je dostupá v nasledujúcich verziách.

Prehľad

love.mousepressed( x, y, button )

Argumenty

číslo x
Pozícia myši x v pixloch.
číslo y
Pozícia myši y v pixloch.
MouseConstant button
Stlačené tlačidlo myši.

Vráti

Nič.

Príklady

Nastaví pozíciu textu ("Text") na posledné miesto kliknutia ľavého tlačidla myši.

function love.load()
  printx = 0
  printy = 0
end

function love.draw()
  love.graphics.print("Text", printx, printy)
end

function love.mousepressed(x, y, button, istouch)
  if button == 1 then -- Pre verziu nižšiu ako 0.10.0 použi MouseConstant 'l'
   printx = x
   printy = y
  end
end

Pozri tiež


Ďalšie jazyky