love.mouse.setVisible (Polski)

Chowa lub pokazuje systemowy kursor myszy.

Funkcja

Sygnatura

love.mouse.setVisible(widocznosc)

Argumenty

boolean widocznosc
true jeśli kursor ma być widoczny, false jeśli trzeba go ukryć.

Wartość zwracana

Żadna

Przykłady

Przełącza widoczność kursora przy naciśnięciu klawisza tab.

function love.keypressed(key)
   if key == "tab" then
      local stan = not love.mouse.isVisible()  -- ustawia zmienną stan na odwrotność aktualnej widoczności
      love.mouse.setVisible(stan)
   end
end

Zobacz również

Inne języki