love.mouse.newCursor (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Tworzy nowy sprzętowy Cursor z obrazka lub z obiektu ImageData

Kursory sprzętowe są niezależne od ilości wyświetlanych klatek i działają w ten sam sposób, co kursor systemu operacyjnego. W przeciwieństwie do rysowania obrazku pod aktualnymi koordynatami myszki, kursory sprzętowe nigdy nie mają zauważalnego opóźnienia pomiędzy ruchem myszy a wyświetleniem kursora, nawet przy niskiej ilości FPS.

hot spot to miejsce, którego system operacyjny używa w celu stwierdzenia gdzie nastąpiło kliknięcie. N.p. Kursor 'strzałka' zwykle ma hot spot w lewym górnym rogu obrazka, ale kursor 'celownik' może mieć hot spot w samym centrum obrazka.


O.png This function can be slow if it is called repeatedly, such as from love.update or love.draw. If you need to use a specific resource often, create it once and store it somewhere it can be reused!  Funkcja

Sygnatura

cursor = love.mouse.newCursor( obrazek, hotx, hoty )

Argumenty

ImageData obrazek
Obrazek, który zostanie użyty dla nowego kursora.
number hotx (0)
Współrzędna x wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.
number hoty (0)
Współrzędna y wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.

Wartość zwracana

Cursor kursor
Nowy obiekt kursora.

Funkcja

Sygnatura

cursor = love.mouse.newCursor( sciezka, hotx, hoty )

Argumenty

string sciezka
Ścieżka do obrazka, który zostanie użyty dla nowego kursora.
number hotx (0)
Współrzędna x wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.
number hoty (0)
Współrzędna y wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.

Wartość zwracana

Cursor kursor
Nowy obiekt kursora.

Funkcja

Sygnatura

kursor = love.mouse.newCursor( plik, hotx, hoty )

Argumenty

FileData plik
Dane, które będą użyte jako obrazek dla nowego kursora.
number hotx (0)
Współrzędna x wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.
number hoty (0)
Współrzędna y wewnątrz obrazka reprezenująca hot spot kursora.

Wartość zwracana

Cursor kursor
Nowy obiekt kursora.

Zobacz również

Inne języki