love.mouse.isDown (Polski)

Sprawdza, czy określony przycisk myszy jest wciśnięty. Ta funkcja nie wykrywa rolki myszki; w tym celu musisz użyć love.mousepressed (Polski).

Funkcja

Sygnatura

down = love.mouse.isDown( przycisk )

Argumenty

MouseConstant (Polski) przycisk
Przycisk, który ma zostać sprawdzony.

Wartość zwracana

boolean down
true, jeśli określony przycisk jest trzymany, false, w przeciwnym przypadku.

Funkcja

Available since LÖVE 0.7.2
This variant is not supported in earlier versions.

Sygnatura

ktorykolwiek = love.mouse.isDown( przycisk1, przycisk2, przycisk3, ... )

Argumenty

MouseConstant przyciskN
Przycisk, który ma zostać sprawdzony.

Wartość zwracana

boolean ktorykolwiek
true, jeśli dowolny z danych przycisków jest wciśnięty, false, jeśli żaden z nich nie jest wciśnięty.

Example

Zwiększa wartość, jeśli trzymany jest prawy przycisk myszy

val = 0
function love.update(dt)
	if love.mouse.isDown("r") then
		val = val + dt   -- zwiększamy wartość mniej więcej w tempie 1/sekundę
		                 -- zobacz dokumentację do love.update, po wyjaśnienie
	end	
end

Zobacz również

Inne języki