love.keyreleased (Polski)

Funkcja zwrotna (callback) wołana przy puszczeniu klawisza.

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Sygnatura

love.keyreleased( klawisz, scancode )

Argumenty

KeyConstant klawisz
Znak klawisza, który został puszczony.
Scancode scancode
Kod (scancode) reprezentujący puszczony klawisz.

Wartość zwracana

Żadna.

Uwagi

Scankody są niezależne od układu klawiatury, tak więc kod "w" będzie wygenerowany jeżeli został wciśnięty klawisz znajdujący się w tym samym miejscu, co "w" na klawiaturze z amerykańskim układem, niezależnie od tego jak jest podpisany na klawiaturze i niezależnie od ustawień systemowych.

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0, usunięte w wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.

Sygnatura

love.keyreleased( klawisz )

Argumenty

KeyConstant klawisz
Znak klawisza, który został puszczony.

Wartość zwracana

Żadna.

Przykłady

Wychodzi z gry, korzystając z funkcji love.event.quit, kiedy użytkownik puści klawisz escape.

function love.keyreleased(klawisz)
   if klawisz == "escape" then
      love.event.quit()
   end
end

Zobacz również


Inne języki