love.filedropped (Polski)

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.

Funkcja zwrotna wołana gdy plik jest przeciągnięty i upuszczony w oknie.

Funkcja

Sygnatura

love.filedropped( plik )

Argumenty

File plik
Nie otwarty obiekt File reprezentujący plik, który został upuszczony w oknie.

Wartość zwracana

Żadna.

Uwagi

Metoda File:open musi zostać wyaołana na pliku, przed próbą odczytu lub zapisu. Metoda File:getFilename zwróci pełną, zależną od platformy ścieżkę do pliku.

Zobacz również


Inne języki