love.event.clear (Česky)

Available since LÖVE 0.7.2
This function is not supported in earlier versions.

Vyprázdní frontu událostí.

Funkce

Zápis

love.event.clear()

Argumenty

Nic.

Vrací

Nic.

Další


Překlady