Template:newin (Polski)/sandbox

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach.
Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.


Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ten moduł nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.
Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Te moduły nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.


Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
To nie jest dostępne we wcześniejszych wersjach.
Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.