World:update (Česky)

Spustí simulaci hry na X sekund...

Function

Synopsis

World:update( dt )

Argumenty

number dt
Čas (v sekundách) který odsimulovat.

Vrací

Nic.

Dále


Překlady